Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Varsity Basketball Sweeps Duluth on 12/13- Both Teams go to 3-0 in Region